Postup práce pri čistení s parným čističom a názorné videá

 

Parný čistič SC 4 Premium čistí úplne bez použitia chémie a dá sa použiť prakticky všade. Odstráni99,99 % bežných baktérií v domácnosti na tých najchúlostivejších miestach či už v kúpeľni, alebo kuchyni. Armatúry, rúry na pečenie, mikrovlnné rúry, varné dosky, digestory, obkladačky, dlažby, špáry, podlahy v domácnosti a celý rad iných vecí budú s Kärcher parným čističom dokonale čisté.

 

Pozorne si prečítajte pracovný postup a pridržiavajte sa pokynov v ňom:

Pred samotným čistením s parným čističom je nevyhnutné plochu riadne povysávať.
Nádrž na vodu dolievate dvomi spôsobmi. Vyberte nádrž na vodu smerom kolmo hore. Naplňte pod vodovodným kohútikom po značku „MAX“vložte ju naspäť na pôvodné miesto až kým nezaklapne. Druhý spôsob, dolievate vodu priamo na prístroji pomocou nálevky po risku „MAX“. Tento postup využívate pri nedostatku vody v parnom kotle, ktorý Vám indikuje kontrolka červenou farbou a zároveň zaznie aj zvukový signál. Postavte prístroj na pevný podklad, sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky a stlačte vypínač do polohy zapnutie. Počkajte, kým nebude kontrolka ohrievania vody nepretržite svietiť zelenou farbou. V tomto momente je parný čistič pripravený na použitie. Potrebné príslušenstvo predlžovaciu rúru s podlahovou hubicou, alebo ručnú hubicu prípadne bodovú dýzu spojte s parnou pištoľou. Nasuňte tak hlboko, až kým odblokovacie tlačídlo parnej pištole nezaskočí do západky. V prípade potreby prevažne na podlahy používajte predlžovaciu rúru. Namontujte jednu, prípadne obidve predlžovacie rúry, z ktorých každá má dĺžku 0,5 m na parnú pištoľ. Potrebné príslušenstvo nasuňte na voľný koniec  predlžovacej rúry. Rozoberanie, alebo výmena jednotlivých dielov príslušenstva od parnej pištole prebieha nasledovne. Prepínač regulácie množstva parytri polohy. Maximálne, alebo redukované vystupujúce množstvo pary a detskú poistku. V tomto prípade dajte prepínač do polohy detská poistka.tejto polohe nie je možné parnú páku ovládať a je zablokovaná. Diely príslušenstva pripojené na parnej pištoli odpojíte jednoducho stlačením uvoľňovacieho tlačidla na parnej pištoli. Na trysku na podlahu upevníte utierku na podlahy vyklopením predlžovacej rúry dopredu, aby stála kolmo. Bočné klapky podlahovej hubice sa sklopia dole tak, aby sa do nich zasunuli spony utierky na podlahu. Predlžovaciu rúru vyklopte dozadu. Tak sa zablokujú bočné klapky a utierka bude pevne sedieť na podlahovej hubici.

 

Dôležité upozornenia:

- Plochu pred použitím parného čističa zbežne povysávajte od najväčších nečistôt s Vašim vysávačom.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, alebo iné prísady, ako napríklad vône. Používajte iba vodu.
- Prúdu pary sa nedotýkajte z blízkej vzdialenosti, alebo ho nikdy nesmerujte na ľudí, alebo zvieratá.
- Neodpájajte príslušenstvo počas prúdenia pary. Môže odkvapkávať horúca voda a hrozí obarenie.
- Prístroj v stave tesne po ukončení práce nenechajte bez dozoru. Hrozí postriekanie vriacou vodou.

 

Inštruktážne videá použitia parného čističa:

(ukážkové videá nájdete aj na https://www.facebook.com/nonstoppozicovna/?fref=ts)