Programy zapožičania parného čističa Kärcher SC 4 Premium

cena

záloha

24-hodinový

20,00

  150,00 € 

48-hodinový

35,00

 150,00 €

Iný program zapožičania parného čističa

dohodou

 150,00 €

Ceny jednotlivých programov zapožičania a zálohy sú uvedené spolu s Dph.

ZÁLOHU NESKLADÁTE ak predloženíte dva platné doklady totožnosti k nahliadnutiu.

Objednajte si termín zapožičania prístroja vopred telefonicky, alebo E-mailom.

Nonstop požičovňa je Vám k dispozícii aj počas víkendov a sviatkov.